نویسنده : ایمان
تاریخ : جمعه بیست و هفتم آبان 1390

   قيامت بي حسين غوغا ندارد

                                          شفاعت بي حسين معنا ندارد

             حسيني باش كه در محشر نگويند

                                           چرا پرونده ات امضاء ندارد

           

نویسنده : ایمان
تاریخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393

 

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت
ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر